Nalagam...

Arhiviranje pogodb

Pogodba, ki jo skleneta ponudnik in uporabnik je trajno shranjena pri podjetju LigeR d.o.o Cesta Andreja Bitenca 41 Ljubljana.

Reklamna elektronska sporočila morajo vsebovati naslednje sestavine:

  • jasno in nedvoumno morajo biti označena kot reklamna sporočila;
  • pošiljatelj mora biti jasno razviden;
  • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, morajo biti označene kot takšne. Prav tako morajo biti jasno določeni udeležbe v njih;
  • željo uporabnika, da ne prejemajo reklamnih sporočil, je potrebno spoštovat.

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik mora postaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Postopek za oddajo pritožb mora biti na voljo na spletnih straneh, enostaven za uporabo in zaupen. Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščati o poteku postopka. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Za morebitne spore je pristojno sodišče v Ljubljani.

Seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake 37.člen-39.člen ZVPot:

Kdaj je napaka stvarna?

Kadar:

  • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;
  • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  • je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kako se preverja primernost artikla?

Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kako se stvarno napako uveljavi?

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla. Obrazec za prijavo stvarne napake se nahaja na tem linku tu. Registracija ni potrebna. Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.